Alchanatis,M

Institution: National and Kapodistrian University of Athens, Greece

Top Collaborators: Margeli A, Vasilopoulou MK, Vougas K, Vogiatzis I, Markozannes E, Nasis I, Koulouris N, Spetsioti S, Cherouveim E, Koskolou M, Kortianou EA, Louvaris Z, Kaltsakas G, Koutsoukou A, Koulouris NG, Cholidou KG, Kostakis ID, Manali ED, Perrea D

Research Interests: Disease, Gold, Patients, Cardiac Output, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Copd, Exercise, Hemodynamic, Obstructive Pulmonary Disease, Pressure, Pulmonary Disease, Response Time, Time, Walking, Adult, Apnea, Associations, Calprotectin, Evaluation, Obstructive Sleep Apnea