Alchanatis,M

Institution: National and Kapodistrian University of Athens, Greece

Top Collaborators: Manali ED, Perrea D, Margeli A, Vasilopoulou MK, Vougas K, Vogiatzis I, Markozannes E, Nasis I, Koulouris N, Spetsioti S, Cherouveim E, Koskolou M, Kortianou EA, Louvaris Z, Kaltsakas G, Koutsoukou A, Koulouris NG, Cholidou KG, Kostakis ID

Research Interests: Disease, Gold, Patients, Cardiac Output, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Copd, Exercise, Hemodynamic, Obstructive Pulmonary Disease, Pressure, Pulmonary Disease, Response Time, Time, Walking, Adult, Apnea, Associations, Calprotectin, Evaluation, Obstructive Sleep Apnea