Alahuhta,S

Institution: Lapland Central Hospital, Finland

Top Collaborators: Ranta P, Tekay A, Ohtonen P, Volmanen PV, Akural EI, Raudaskoski T

Research Interests: Analgesia, Epidural Analgesia, Nitrous Oxide