Alahuhta,S

Institution: Lapland Central Hospital, Finland

Top Collaborators: Tekay A, Ohtonen P, Volmanen PV, Akural EI, Raudaskoski T, Ranta P

Research Interests: Analgesia, Epidural Analgesia, Nitrous Oxide