Abdul Rahman,Hayati

Institution: Department of Pathology, Faculty of Medicine, Universiti Kebangsaan Malaysia, Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak, Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia

Research Interests: Air, Amnion, Cells, Culture, Epithelial Cells, Human, Skin